INSCRIEREA LA CURSURI

Luni - Vineri:

08:00 - 16:00

Sambata - Duminica:

Inchis

Telefon: 

0246 216 978

0720 009 702

 

PENTRU ORASELE

BOLINTIN SI MIHAILESTI

persoane de contact

instr. auto Maniceanu Petre

0767 928 829

instr. auto Dumitrache Gabriel

0769 378 072

Legislatie     Taxe Examen     Taxe scolarizare

1. PREZENTARE

CATEGORIA C

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

b) Categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.

2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

– 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu.

– 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE

Taxa de şcolarizare(inclusiv combustibilul) Cat. C – 1000 lei (2 rate).

Ore suplimentare 80lei/sedinta pentru elevii scolii si cei din afara.

Adeverinta ore suplimentare Cat. C – 300 lei achitat integral.

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate, prima rată fiind de 1/2 din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 1/2 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

– VÂRSTA 21 de ani fără trei luni;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul SC ARMONIA RUTIERA SRL  str. Plevnei, nr. 5B, Giurgiu după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 16:00

Sâmbătă-Duminică: Închis

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

SC ARMONIA RUTIERA SRL. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

– Fişa de şcolarizare eliberată de Şcoală;

– Cerere de înscriere la examen ”Domnule Şef Serviciu”;

– Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

– Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere se achita la ghiseele D.R.C.P.I.V

Copii – carte de identitate, permis de conducere.

6. INSCRIEREA LA EXAMEN

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

♦ Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.